Rotocultor Total

Modelo RCT-230/R

RCT-270/R

RCT-270/PM

RCT-310/R

RCT-310/PM

RCT-350/R

RCT-350/PI

RCT-390/R

RCT-390/PI

RCT-430/R

RCT-430/PI

RCT-390/R

RCT-390/PI

RCT-600/PI
Elementos 12 14 16 18 20 22 24 30
Rotores 24 28 32 36 40 44 48 60
Anchura cm 240

280

240-340

320

240-360

360

240-360

400

240-400

440

240-440

480

240-480

320-610
Longitud cm 130 130 130 130 130 130 130 130
Peso kg 532

613

657

694

743

786

842

868

924

963

1019

1046

1102

1460
Potencia hp 30 40 50 60 70 70 80 100
Modelo RCT 230 R

RCT 270 R

RCT 270 PM

RCT 310 R

RCT 310 PM

Elementos 12 14 16
Rotores 24 28 32
Anchura cm 240

280

240-340

320

240-360

Longitud cm 130 130 130
Peso kg 532

613

657

694

743

Potencia hp 30 40 50

R: Estructura rígida | PM: Estructura plegable manual

Modelo

RCT 350 R

RCT 350 PI

RCT 390 R

RCT 390 PI

Elementos 18 20
Rotores 36 40
Anchura cm

360

240-360

400

240-400

Longitud cm 130 130
Peso kg

786

842

868

924

Potencia hp 60 70

R: Estructura rígida | PI: Estructura plegable hidráulica

Modelo

RCT 430 R

RCT 430 PI

RCT 390 R

RCT 390 PI

RCT 600 PI
Elementos 22 24 30
Rotores 44 48 60
Anchura cm

440

240-440

480

240-480

320-610
Longitud cm 130 130 130
Peso kg

963

1019

1046

1102

1460
Potencia hp 70 80 100

R: Estructura rígida | PI: Estructura plegable hidráulica

R: Estructura rígida | PM: Estructura plegable manual | PI: Estructura plegable hidráulica

Rotocultor de Fila

Modelo RCF 4/R RCF 6/R RCF 6/PI RCF 8/R RCF 8/PI
Elementos 4 6 6 8 8
Rotores 12 18 18 24 24
Anchura cm 260 480 240-480 610 340-610
Longitud cm 130 130 130 130 130
Peso kg 276 434 490 550 605
Potencia hp 30 50 60 80 80
Modelo RCF 4/R RCF 6/R RCF 6/PI
Elementos 4 6 6
Rotores 12 18 18
Anchura cm 260 480 240-480
Longitud cm 130 130 130
Peso kg 276 434 490
Potencia hp 30 50 60

R: Estructura rígida | PI: Estructura plegable hidráulica

Modelo RCF 8/R RCF 8/PI
Elementos 8 8
Rotores 24 24
Anchura cm 610 340-610
Longitud cm 130 130
Peso kg 550 605
Potencia hp 80 80

R: Estructura rígida | PI: Estructura plegable hidráulica

R: Estructura rígida | PI: Estructura plegable hidráulica